Онлайн регистрация за интернет банкиране ДСК Директ

Онлайн регистрацията за интернет банкиране ДСК Директ е достъпна за пълнолетни клиенти на Банката, които имат разплащателна сметка в BGN, USD или EUR и активна банкова карта издадена от Банката.

Изберете код и държава от падащото меню.

Въведете останалите цифри от номера.
Изберете префикса на Вашия мобилен номер от падащото меню. В следващото поле въведете останалите цифри от номера.
    Откажи