Изпълнение на преводи в евро към Русия

Уважаеми клиенти, 

Бихме искали да ви уведомим, че поради продължаващото разширяване на санкциите наложени от ЕС на Руската Федерация, Банка ДСК АД не може да гарантира пълно и навременно изпълнение на преводи в Евро наредени към лица, които имат връзка с Русия. Възможно е изпълнението на тези преводи да бъде забавено или те да не могат да бъдат изпълнени.

В обхвата на тези преводи влизат такива, наредени към сметки, открити в банки на територията на Русия, преводи чиито наредител или бенефициент имат връзка с Русия, преводи чието основание е свързано със сделки или активи имащи връзка с Русия.

С оглед развитието на ситуацията и действията, предприемани от кореспондентските банки, обслужващи процеса по извършване на еврови плащания към Русия, ви уведомяваме, че е възможно в краткосрочен план Банка ДСК да преустанови изцяло изпълнението на платежни нареждания за такива преводи. 

Молим да имате предвид горното при организиране на вашите плащания, като оставаме на разположение за допълнителна информация.

С уважение,

Екипът на Банка ДСК