Промени в плащания към бюджета

Уважаеми клиенти,


Във връзка с промени в плащанията към бюджета, инициирани от Национална Агенция по приходите, бихме искали да Ви уведомим следното:

1. С цел коректно постъпване на плащания по сметките на НАП и отразяването им в системите, моля да нареждате плащанията си към НАП най-късно до 28.09.2023г. 

2. Във връзка с техническата реализация на промените от 22:30ч. на 29.09.2023г. до сутринта на 30.09.2023г. са възможни прекъсвания на услугите на ДСК Директ, ДСК Смарт, ДСК Бизнес и Мултикеш.

3. От 1.10.2023г. плащанията по банков път към НАП ще се извършват по нови банкови сметки в БНБ. Допълнителна информация може да получите от сайта на Агенцията, откъдето очакваме да станат известни и новите сметки; 


С уважение,

Екипът на Банка ДСК