Изпълнение на преводи по време на празничните дни

Уважаеми клиенти,


Във връзка с предстоящите коледни и новогодишни празници и приключването на финансовата 2023 година, ще бъдат въведени следните промени и ограничения за нареждане на преводи през Електронното банкиране на Банка ДСК:


1. Междубанкови преводи в лева през РИНГС:

- наредени до 15.00 часа на 22.12.2023 г., ще бъдат получени в насрещната банка на същата дата, а преводи наредени след този час - на 28.12.2023 г.

- наредени до 14.00 часа на 29.12.2023 г., ще бъдат получени в насрещната банка на същата дата, а преводи наредени след този час - на 02.01.2024 г.

 

2. Междубанкови преводи в лева през БИСЕРА 6:

- наредени до 19.30 часа на 22.12.2023 г., ще бъдат получени в насрещната банка на същата дата, а преводи наредени след този час - на 28.12.2023 г.

- наредени до 19.30 часа на 29.12.2023 г., ще бъдат получени в насрещната банка на същата дата, а преводи наредени след този час - на 02.01.2024 г.


3. Незабавни превод BLINK - без ограничения с изключение на времето на техническото приключване на основната банкова система.


4. Преводи по мобилен номер през DSK Smart(BLINK P2P):   

- към сметки в други банки - без ограничения с изключение на времето на техническото приключване на основната банкова система.

- към сметки в Банка ДСК - наредени след 22:00 часа на 29.12.2023 г. ще бъдат обработени на 02.01.2024 г.


5. Междубанкови преводи във валута: 

- наредени след 14:00 часа на 22.12.2023 г., ще бъдат обработени  с дата  28.12.2023 г. 

- наредени след 14:00 часа на 29.12.2023 г., ще бъдат обработени  с дата 02.01.2024 г.


6. Вътрешнобанкови преводи:


6.1. за суми за и над равностойността на 15 000 EUR в съответната валута получени : 

- след 17:00 часа на 22.12.2023 г. ще бъдат обработени на 28.12.2023 г. 

- след 17:00 часа на 29.12.2023 г. ще бъдат обработени на 02.01.2024 г.


6.2 за суми под равностойността на 15 000 EUR в съответната валута, получени след 22:00 часа на 29.12.2023 г. ще бъдат обработени на 02.01.2024 г.


7. Нареждания през СЕБРА ще се приемат най-късно до 19:30 ч. на 28.12.2023 г.(включително). Не се приемат искания за обработка на 29.12.2023г.


8. Инициирането на искания за директен дебит, получател по които са сметки на бюджетни организации подлежащи на зануляване, се извършва най-късно до 28.12.2023 г. (включително).


9. Услугата Плащане на местни данъци и такси няма да бъде достъпна за периода от 17:00 ч. на 28.12.2023 г. до 09:00 ч. на 02.01.2024 г.


10. По време на Коледните празници, Банката ще работи с вальор 28.12.2023 г.


11. По време на Новогодишните празници, Банката ще работи с вальор 02.01.2024 г.


12. На 31.12.2023 г. след 21:00 часа и на 01.01.2024г. след 22:00 ч. са възможни прекъсвания на DSK Direct, DSK Smart и DSK Business 


Весело посрещане и успех през Новата 2024 Година!


Екипът на Банка ДСК